Söktermen acquittal har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
acquittal (n) [law] (law) frikännande (n) {n} [law]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för acquittal SV Översättningar
exemption [vindication] dispens
exculpation [vindication] (formal avbördande {n}
absolution [vindication] frikännande {n}
pardon [vindication] hur sa
exoneration [vindication] avbördande {n}
liberation [freedom] (formal befrielse (u)
discharge [freedom] avlossa
reprieve [freedom] uppskov {n}
deliverance [freedom] överlämnande {n}
amnesty [freedom] amnesti (u)
clearance [exoneration] frigång
reimbursement [pay] återbetalning (u)
award [pay] belöna med
refund [pay] återbetalning (u)
compensation [pay] kompensation (u)
restitution [pay] restitution (u)
recompense [pay] (formal ersättning (u)
payment [pay] likvid
integrity [freedom from guilt] integritet (u)
probity [freedom from guilt] (formal redlighet (u)