Söktermen aflame har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
aflame (a) [ablaze] flammande (a) [ablaze]
aflame (a) [ablaze] i brand (a) [ablaze]
aflame (o) [emotional behavior] i brand (o) [emotional behavior]
aflame (a) [ablaze] i eld och lågor (a) [ablaze]
aflame (o) [emotional behavior] i eld och lågor (o) [emotional behavior]
EN Engelska SV Svenska
aflame (a) [ablaze] brinnande (a) [ablaze]
aflame (adj) [in flames, on fire] brinnande (adj) [in flames, on fire]
aflame (a) [ablaze] i lågor (a) [ablaze]
aflame (adj) [in flames, on fire] i lågor (adj) [in flames, on fire]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för aflame SV Översättningar
blazing [burning] i lågor
on fire [burning] i lågor
flaming [burning] förbannad (informal)
fiery [burning] hetsig
ablaze [burning] i lågor
lit [bright] tänt
illuminated [bright] upplyst
alight [bright] (formal stiga av
wild [stimulated] vild
agitated [stimulated] hänförd
thrilled [stimulated] hänryckt
agog [stimulated] ivrig
ecstatic [stimulated] i glad stämning
brisk [stimulated] rask
excited [stimulated] uppjagad
inflamed [afire] inflammerad
burning [afire] brännande