Söktermen butt har 18 resultat
EN Engelska SV Svenska
butt (n v) [buttocks] (slang) bak (n v) [buttocks] (u (informal))
butt (slang) cigarettfimp
butt (slang)
 • butted
 • butt
 • butt
 • butted
 • butted
stånga
 • stångad
butt (n v) [buttocks] (slang) röv (n v) [buttocks]
butt (n) [sports - shooting] (slang) skottavla (n) [sports - shooting] (u)
EN Engelska SV Svenska
butt (n) [cigarette] (slang) fimp (n) [cigarette] (u)
butt (n) [cigarette] (slang) stump (n) [cigarette] (u)
butt (n v) [buttocks] (slang) stjärt (n v) [buttocks] (u)
butt (n) [sports - shooting] (slang) måltavla (n) [sports - shooting] (u)
butt (slang)
 • butted
 • butt
 • butt
 • butted
 • butted
stöta
 • stött
butt (n) [body] (slang) bak (n) [body] (u (informal))
butt (n) [body] (slang) säte (n) {n} [body]
butt (n v) [buttocks] (slang) rumpa (n v) [buttocks] (u (informal))
butt (n) [body] (slang) rumpa (n) [body] (u (informal))
butt (n) [body] (slang) bakdel (n) [body] (u (informal))
butt (slang) helt
butt (n v) [buttocks] (slang)
 • butted
 • butt
 • butt
 • butted
 • butted
ända (n v) [buttocks] (u)
 • ändad
butt (n) [body] (slang)
 • butted
 • butt
 • butt
 • butted
 • butted
ända (n) [body] (u)
 • ändad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för butt SV Översättningar
ass [bottom] mông đít
bottom [stump] đáy
tail [stump] (informal đuôi
touch [abut] đạt tới
booby [person] (informal chim điên (n)
idiot [person] (pej. thằng ngốc
end [aim] kết thúc
background [back] nền (at the bottom)
push [jab]
dig [jab] đào