Söktermen by a fluke har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
by a fluke (o) [chance] av en ren slump (o) [chance]

EN SV Översättningar för by

by till
by (o) [location] bredvid (o) [location]
by (o) [dimension] gånger (o) [dimension]
by (o) [books] av (o) [books]
by (o) [location] vid (o) [location]
by (o) [division] med (o) [division]
by (o) [means] med (o) [means]
by (o) [multiplication] med (o) [multiplication]
by (o) [travel] med (o) [travel]
by (o) [time] innan (o) [time]

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för fluke

fluke (n) [success] lyckträff (n) [success] (u)
fluke (n) [success] tur (n) [success] (u)
fluke (n) [success] flax (n) [success] (u)
fluke ankarfly
fluke lyckoträff