Söktermen clergy har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
clergy (n) [people trained to officiate at religious ceremonies and services] prästerskap (n) {n} [people trained to officiate at religious ceremonies and services]
clergy (n) [religion] prästerskap (n) {n} [religion]
clergy (n) [religion] präster (n) [religion] (up)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för clergy SV Översättningar
ministry [religion] prästämbete
preaching [religion] predikandet
priesthood [religion] prästerskap {n}
pulpit [religion] predikstol (u)
pastoral [ecclesiastic] pastoral
priestly [ecclesiastic] prästerlig
clerical [ecclesiastic] prästerlig
divine [person] underbar
ecclesiastic [person] kyrklig
parson [person] (informal pastor (u)
theologian [person] teolog (u)
priest [person] katolsk präst