Söktermen correctness har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
correctness (n) [accuracy] riktighet (n) [accuracy] (u)
correctness (n) [accuracy] exakthet (n) [accuracy] (u)
correctness (n) [accuracy] precision (n) [accuracy] (u)
correctness (n) [accuracy] noggrannhet (n) [accuracy] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för correctness SV Översättningar
exactness [precision] noggrannhet (u)
skill [precision] skicklighet (u)
sharpness [precision] skärpa (u)
accuracy [precision] noggrannhet (u)
decency [propriety] anständighet (u)
fitness [propriety] fysisk hälsa (u)
decorum [propriety] värdighet (u)
rightness [propriety] lämplighet (u)
precision [accuracy] noggrannhet (u)
truth [accuracy] sanningshalt
exactitude [accuracy] noggrannhet (u)
ceremony [observing customs] högtidlighet (u)
etiquette [observing customs] etikett (u)
protocol [observing customs] protokoll {n}
behaviour [observing customs] beteende {n}
formality [observing customs] formalitet (u)
perfection [exactness] fulländning