Söktermen creed har 4 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
creed(n)[religion] tro(n)[religion]
creed(n)[religion] credo(n){n}[religion]
creed(n)[religion] trosbekännelse(n)[religion](u)
creed(n)[general] principer(n)[general](up)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för creedSVÖversättningar
credo[established mode of speech]кредо(n)
code[established mode of speech]ко́декс(n v)
protocol[established mode of speech]протокол
faith[belief]вяра{f}(vjára)
tenet[belief](formalдогма(n)
religion[belief]вероизповеда́ние(n)
conviction[belief]убеденост(n)
idea[belief]представа{f}(predstáva)
doctrine[religion]верую(n)
dogma[religion]догма(n)