Söktermen cunning har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
cunning (a) [behavior] slug (a) [behavior]
cunning (a) [behavior] listig (a) [behavior]
cunning (a) [behavior] smart (a) [behavior]
cunning (n) [behavior] list (n) [behavior] (u)
cunning (n) [behavior] slughet (n) [behavior] (u)
EN Engelska SV Svenska
cunning (a) [behavior] illmarig (a) [behavior]
cunning (a) [behavior] knipslug (a) [behavior]
cunning (a) [behavior] bakslug (a) [behavior]
cunning knepig
cunning underfundig

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cunning SV Översättningar
artifice [character trait] list (u)
deceit [character trait] knep {n}
deception [character trait] bedrägeri {n}
dishonesty [character trait] oärlighet (u)
duplicity [character trait] dubbelhet
art [character trait] konst (u)
clever [shrewd] smart
crafty [shrewd] raffinerad
sly [shrewd] slug
wily [shrewd] illistig
astute [shrewd] insiktsfull
capability [competence] kunnighet
adequacy [competence] nöjaktighet (u)
endowment [competence] gåvofond
capacity [competence] kapacitet (u)
genius [competence] snille
might [competence] (literature kan
ability [competence] kompetens (u)
craftiness [deceit] bakslughet (u)
wile [deceit] list (u)