Söktermen deception har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
deception (n) [behavior] bedrägeri (n) {n} [behavior]
deception (n) [instance of actions fabricated to mislead] bedrägeri (n) {n} [instance of actions fabricated to mislead]
deception (n) [money] bedrägeri (n) {n} [money]
deception (n) [money] svindel (n) [money] (u)
deception (n) [behavior] svek (n) {n} [behavior]
EN Engelska SV Svenska
deception (n) [behavior] list (n) [behavior] (u)
deception (n) [behavior] knep (n) {n} [behavior]
deception villfarelse (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för deception SV Översättningar
artifice [character trait] list (u)
cunning [character trait] underfundig
deceit [character trait] knep {n}
dishonesty [character trait] oärlighet (u)
duplicity [character trait] dubbelhet
art [character trait] konst (u)
trap [ambuscade] snärja
snare [ambuscade] snärja
camouflage [ambuscade] maskering
pitfall [ambuscade] fallgrop (u)
ambush [ambuscade] försåt
craftiness [deceit] bakslughet (u)
wile [deceit] list (u)
double-dealing [deceit] falskhet (u)
affectation [pretence] tillgjordhet (u)
show [pretence] ådagalägga
front [pretence] främre
facade [pretence] förklädnad (u)
sham [pretence] sken-
put on [pretence] ta på sig