Söktermen administration har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
administration (u) administration
administration (n) [företag] (u) administration (n) [företag]
administration (n) [the act of administering] (u) administration (n) [the act of administering]
administration (n) [företag] (u) management (n) [företag]
administration (u) direction
SV Synonymer för administration EN Översättningar
direktion [styrelse] (u directorate
ledning [styrelse] (u circuit
styrelse [förvaltning] (u council
styre [förvaltning] n helm
organisation [förvaltning] (u organization
styrning [förvaltning] guiding
regering [ledning] (u government
förvaltning [ledning] (u administration
regim [ledning] (u regime
egid [ledning] (u patronage
regemente [ledning] n government
presidium [ledning] n presidium
EN Engelska SV Svenska
administration (u) administration
administration (n) [företag] (u) administration (n) [företag]
administration (n) [the act of administering] (u) administration (n) [the act of administering]
administration (n) [företag] (u) management (n) [företag]
administration (u) direction
administration (u) admin
administration (u) management

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för administration SV Översättningar
board of directors [administrators] styrelse (u)
government [management] regering (u)
supervision [management] uppsikt (u)
organisation [management] organisation (u)
organization [management] samfund {n}
command [management] kommando {n}
authority [management] befogenhet
tenure [term] besittningsrätt (u)
reign [term] regera
power [term] fömåga
machination [orchestration] intrig (u)
manoeuvre [orchestration] manövrera
deception [orchestration] bedrägeri {n}
ruse [orchestration] avledningsmanöver
stratagem [orchestration] (formal krigslist (u)
manipulation [orchestration] manipulation (u)
control [guidance] behärskning
direction [guidance] håll
management [guidance] hantering (u)
execution [guidance] (formal verkställande {n}