Söktermen organisation har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
organisation (n) [ordnande] (u) setup (n) [ordnande] (informal)
organisation (n) [association] (u) league (n) [association]
organisation (n) [association] (u) association (n) [association]
organisation (n) [association] (u) society (n) [association]
organisation (u) organization
SV Svenska EN Engelska
organisation (n) [aktion] (u) organization (n) [aktion]
organisation (n) [association] (u) organization (n) [association]
organisation (u) organisation
organisation (u) set-up
SV Synonymer för organisation EN Översättningar
sammansättning [struktur] (u съчета́ние (n adj v)
kombination [struktur] (u комбинация (n)
konstruktion [struktur] (u здание {n}
morfologi [struktur] (u прахова емисия
myndighet [inrättning] (u орган на властта
institution [inrättning] (u факултет {m} (fakultet)
forum [inrättning] n форум (n)
organ [inrättning] n орган
förbund [sammanslutning] n договор
förening [sammanslutning] (u съедине́ние (n adj v)
klubb [sammanslutning] (u клуб {m}
federation [sammanslutning] (u федера́ция (n adj)
struktur [ordnande] (u структура {f} (struktúra)
system [ordnande] n система {f} (sistema)
utformning [ordnande] (u чертеж (проект)
klarhet [ordning] (u яснота (n)
union [förbund] (u съюз {m}
grupp [förbund] (u гру́па (n v)
pool [förbund] басейн {m} (baséjn)
koncern [förbund] корпорация {f}
EN Engelska SV Svenska
organisation organisation (u)

Engelska Svenska översättingar