Söktermen management har 9 resultat
SV Synonymer för management EN Översättningar
ledning [ledarskap] (u circuit
förvaltning [ledning] (u administration
handhavande [ledning] administration
skötsel [ledning] maintenance
EN Engelska SV Svenska
management administration (u)
management (n) [business company] administration (n) [business company] (u)
management (n) [business company] förvaltning (n) [business company] (u)
management (n) [business company] styrelse (n) [business company] (u)
management hantering (u)
management (n) [business company] företagsledning (n) [business company] (u)
management ledning (u)
management förvaltning (u)
management hushållning (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för management SV Översättningar
government [administration] governo {m}
supervision [administration] supervisão {f}
organisation [administration] organização {f}
organization [administration] organização {f}
command [administration] comando {m}
authority [administration] domínio {m}
direction [operation] objetivo {m}
control [operation] controle {m}
administration [guidance] administração {f}
execution [guidance] (formal execução {f}
leadership [guidance] liderança {f}
care [guidance] cuidado {m}
conduct [guidance] (formal gerenciar
custody [protection] supervisãoar
responsibility [protection] responsabilidade {f}
superintendence [protection] superintendência {f}
charge [protection] acusação {f}
pattern [method] modelo {m}
arrangement [method] ordemr
regulation [method] regrao