Söktermen delusion har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
delusion villfarelse (u)
delusion (n) [psychiatry] vanföreställning (n) [psychiatry] (u)
delusion illusion (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för delusion SV Översättningar
misapprehension [misunderstanding] missuppfattning (u)
aberration [misunderstanding] villfarelse (u)
misconception [misunderstanding] missuppfattning (u)
perplexity [misunderstanding] trasslighet (u)
bewilderment [misunderstanding] rådlöshet (u)
mistake [misunderstanding] missförstå
error [misapprehension] missuppfattning (u)
confusion [misapprehension] sammanblandning
misunderstanding [misapprehension] missuppfattning (u)
fallacy [fallacious reasoning] bedräglighet (u)
equivocation [fallacious reasoning] tvetydighet (u)
sophistry [fallacious reasoning] (formal sofism (u)
figment [illusion] inbillning (u)
fetish [illusion] fetisch (u)
idol [illusion] idol (u)
blunder [mistake] misstag {n}
lapse [mistake] tidrymd
oversight [mistake] översikt (u)
deception [trick] bedrägeri {n}
mirage [trick] fata morgana (invariable)