Söktermen decaying har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
decaying (a) [general] avtagande (a) {n} [general]
decaying (a) [general] tillbakagående (a) [general]
decaying (a) [putrefying] ruttnande (a) [putrefying]
decaying (a) [putrefying] sönderfallande (a) [putrefying]
decaying (a) [putrefying] murknande (a) [putrefying]
EN Engelska SV Svenska
decaying stadd i förfall

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för decaying SV Översättningar
disappearing [declining] förbleknande {n}
ebbing [declining] ebbande
vanishing [declining] förbleknande {n}
dying [declining] ivrig
noxious [putrid or toxic] skadlig
putrid [putrid or toxic] rutten
toxic [putrid or toxic] giftig
unsanitary [putrid or toxic] ohygienisk
rotten [putrid or toxic] rutten
septic [putrid or toxic] septisk
declining [dying] lutande