Söktermen efficacy har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
efficacy (n) [effectiveness] verksamhet (n) [effectiveness] (u)
efficacy (n) [general] effekt (n) [general] (u)
efficacy (n) [effectiveness] prestation (n) [effectiveness] (u)
efficacy (n) [ability to produce effect] effektivitet (n) [ability to produce effect] (u)
efficacy (n) [effectiveness] effektivitet (n) [effectiveness] (u)
EN Engelska SV Svenska
efficacy (n) [general] verkan (n) [general] (invariable)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för efficacy SV Översättningar
effectiveness [effect] effektivitet (u)
efficiency [effect] verkningsgrad (n)
potency [effect] styrka (u)
potential [effect] möjlig
validity [effect] giltighet (u)
force [effect] våld {n}
productivity [ability] produktivitet (u)
capability [ability] kunnighet
proficiency [ability] färdighet (u)
productiveness [ability] produktivitet (u)
power [thing] fömåga
weight [thing] göra tyngre (n v)
effect [thing] effekt (u)
adequacy [cost-effectiveness] nöjaktighet (u)
thoroughness [cost-effectiveness] grundlighet (u)
suitability [cost-effectiveness] ändamålsenlighet (u)
intensity [property] intensitet (u)
violence [property] våld {n}
travail [property] (arch. vara i barnsnöd
might [property] (literature kan