Söktermen episod har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
episod (u) episode
episod (n) [händelse] (u) episode (n) [händelse]
episod (n) [incident or action connected with a series of events] (u) episode (n) [incident or action connected with a series of events]
episod (n) [television] (u) episode (n) [television]
episod (n) [händelse] (u) chapter (n) [händelse]
SV Svenska EN Engelska
episod (n) [television] (u) installment (n) [television]
episod (n) [television] (u) instalment (n) [television]
SV Synonymer för episod EN Översättningar
intermezzo [mellanspel] n intermezzo
parentes [mellanspel] (u round bracket
händelse [tilldragelse] (u happening
öde [tilldragelse] n destiny
lott [tilldragelse] (u lot
hemsökelse [tilldragelse] (u visitation
förfogande [tilldragelse] n disposition (formal)
anordning [tilldragelse] (u contrivance
påbud [tilldragelse] n fiat
skildring [berättelse] (u description
vits [berättelse] pun
lustighet [berättelse] (u jest
historia [berättelse] (u tale
anekdot [berättelse] (u anecdote
företeelse [händelse] phenomenon
tillfälle [händelse] n occasion (formal)
äventyr [händelse] n adventure
fall [händelse] n fall
fenomen [händelse] n phenomenon
evenemang [händelse] celebrations