Söktermen episod har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
episod (u) episode
episod (n) [händelse] (u) episode (n) [händelse]
episod (n) [incident or action connected with a series of events] (u) episode (n) [incident or action connected with a series of events]
episod (n) [television] (u) episode (n) [television]
episod (n) [händelse] (u) chapter (n) [händelse]
SV Svenska EN Engelska
episod (n) [television] (u) installment (n) [television]
episod (n) [television] (u) instalment (n) [television]
SV Synonymer för episod EN Översättningar
intermezzo [mellanspel] n intermezzo
parentes [mellanspel] (u bracket
händelse [tilldragelse] (u affair
öde [tilldragelse] n waste
lott [tilldragelse] (u share
hemsökelse [tilldragelse] (u infestation
förfogande [tilldragelse] n disposal (informal)
anordning [tilldragelse] (u disposal (informal)
påbud [tilldragelse] n decree
skildring [berättelse] (u picture
vits [berättelse] pun
lustighet [berättelse] (u joke
historia [berättelse] (u story
anekdot [berättelse] (u anecdote
företeelse [händelse] phenomenon
tillfälle [händelse] n occasion (formal)
äventyr [händelse] n adventure
fall [händelse] n drop
fenomen [händelse] n phenomenon
evenemang [händelse] celebrations