Söktermen fall har 36 resultat
SV Svenska EN Engelska
fall (n v) [a fall] {n} drop (n v) [a fall]
fall (n) [fallande] {n} drop (n) [fallande]
fall (n) [temperatur] {n} drop (n) [temperatur]
fall (n) [faktum] {n} example (n) [faktum]
fall (n) [faktum] {n} case (n) [faktum]
SV Svenska EN Engelska
fall (n) [medicin] {n} case (n) [medicin]
fall (n) [faktum] {n} instance (n) [faktum]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] {n} fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n) [fallande] {n} fall (n) [fallande]
fall (n) [temperatur] {n} fall (n) [temperatur]
fall (n) [nautisk] {n} halyard (n) [nautisk]
fall {n} backfall
fall {n} cases
fall {n} event
fall {n} case
SV Synonymer för fall EN Översättningar
förstörelse [fördärv] (u destruction {f}
nederlag [fördärv] n défaite {f}
sammanbrott [fördärv] n crise de nerfs {f}
ödeläggelse [fördärv] (u destruction {f}
ruin [fördärv] (u ruine {f}
kollaps [fördärv] (u effondrement {m}
undergång [fördärv] (u mort {f}
bekräftelse [bevis] (u confirmation {f}
stöd [bevis] n grâce {f}
dokumentation [bevis] (u documentation {f}
exempel [bevis] n exemple {m}
citat [bevis] n citation {f}
fotnot [bevis] (u note de bas de page
belägg [bevis] n témoin {m}
streck [tåg] n trait {m}
rep [tåg] n cordage {m}
rev [tåg] (u récif {m}
tråd [tåg] (u fil {m}
kabel [tåg] (u câble {m}
stag [tåg] n étai {m}
EN Engelska SV Svenska
fall
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
falla
 • fallen
fall
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
stupa
 • stupad
fall (v) [government] störtas (v) [government]
fall (n) [season] höst (n) [season] (u)
fall (v) [time]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
infalla (v) [time]
 • infallen
fall (v) [intransitive]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
ramla (v) [intransitive]
 • ramlad
fall (v) [intransitive]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
nedfalla (v) [intransitive]
 • nedfallen
fall (v) [prices] gå ned (v) [prices]
fall (v) [intransitive]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
falla (v) [intransitive]
 • fallen
fall (v) [category]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
falla (v) [category]
 • fallen
fall (n) [drop] fallande (n) {n} [drop]
fall (v) [night] falla på (v) [night]
fall (n) [temperature] fall (n) {n} [temperature]
fall (n) [drop] fall (n) {n} [drop]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] fall (v n) {n} [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n) [prices] nedgång (n) [prices] (u)
fall (n) [civilization] nedgång (n) [civilization] (u)
fall (v) [prices]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
sjunka (v) [prices]
 • sjunken
fall (n) [civilization] sjunkande (n) {n} [civilization]
fall (n) [prices] minskning (n) [prices] (u)
fall
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
trilla
 • trillad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fall SV Översättningar
tumble [reduction] tumla
decrease [reduction] minskning (u)
slide [reduction] slira
drop [reduction] fall {n}
trickle [activity] droppande
drip [activity] droppe (u)
dribble [activity] rännil (u)
leap [activity] prång {n}
ooze [activity] droppa
skid [event] bromsa
stumble [event] staka sig
slip [event] smyga
glide [movement] rutscha
totter [movement] raggla
slither [movement] hasa
decline [action] slutta
descend [action] minska
sink [action] diskho
submerge [action] nedsänka
plunge [action] rusa