Söktermen fall har 36 resultat
SV Svenska EN Engelska
fall (n v) [a fall] {n} drop (n v) [a fall]
fall (n) [fallande] {n} drop (n) [fallande]
fall (n) [temperatur] {n} drop (n) [temperatur]
fall (n) [faktum] {n} example (n) [faktum]
fall (n) [faktum] {n} case (n) [faktum]
SV Svenska EN Engelska
fall (n) [medicin] {n} case (n) [medicin]
fall (n) [faktum] {n} instance (n) [faktum]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] {n} fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n) [fallande] {n} fall (n) [fallande]
fall (n) [temperatur] {n} fall (n) [temperatur]
fall (n) [nautisk] {n} halyard (n) [nautisk]
fall {n} backfall
fall {n} cases
fall {n} event
fall {n} case
EN Engelska SV Svenska
fall
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
falla
 • fallen
fall
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
stupa
 • stupad
fall (v) [government] störtas (v) [government]
fall (n) [season] höst (n) [season] (u)
fall (v) [time]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
infalla (v) [time]
 • infallen
fall (v) [intransitive]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
ramla (v) [intransitive]
 • ramlad
fall (v) [intransitive]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
nedfalla (v) [intransitive]
 • nedfallen
fall (v) [prices] gå ned (v) [prices]
fall (v) [intransitive]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
falla (v) [intransitive]
 • fallen
fall (v) [category]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
falla (v) [category]
 • fallen
fall (n) [drop] fallande (n) {n} [drop]
fall (v) [night] falla på (v) [night]
fall (n) [temperature] fall (n) {n} [temperature]
fall (n) [drop] fall (n) {n} [drop]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] fall (v n) {n} [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n) [prices] nedgång (n) [prices] (u)
fall (n) [civilization] nedgång (n) [civilization] (u)
fall (v) [prices]
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
sjunka (v) [prices]
 • sjunken
fall (n) [civilization] sjunkande (n) {n} [civilization]
fall (n) [prices] minskning (n) [prices] (u)
fall
 • fallen
 • fall
 • fall
 • fell
 • fell
trilla
 • trillad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fall SV Översättningar
die [decay] 去世 (qùshì)
waterfall [cascade] 瀑布 (pùbù)
disappear [dive] (v)