Söktermen fall har 36 resultat
SV Svenska EN Engelska
fall (n v) [a fall] {n} drop (n v) [a fall]
fall (n) [fallande] {n} drop (n) [fallande]
fall (n) [temperatur] {n} drop (n) [temperatur]
fall (n) [faktum] {n} example (n) [faktum]
fall (n) [faktum] {n} case (n) [faktum]
SV Svenska EN Engelska
fall (n) [medicin] {n} case (n) [medicin]
fall (n) [faktum] {n} instance (n) [faktum]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] {n} fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n) [fallande] {n} fall (n) [fallande]
fall (n) [temperatur] {n} fall (n) [temperatur]
fall (n) [nautisk] {n} halyard (n) [nautisk]
fall {n} backfall
fall {n} cases
fall {n} event
fall {n} case
EN Engelska SV Svenska
fall falla
fall stupa
fall (v) [government] störtas (v) [government]
fall (n) [season] höst (n) [season] (u)
fall (v) [time] infalla (v) [time]
fall (v) [intransitive] ramla (v) [intransitive]
fall (v) [intransitive] nedfalla (v) [intransitive]
fall (v) [prices] gå ned (v) [prices]
fall (v) [intransitive] falla (v) [intransitive]
fall (v) [category] falla (v) [category]
fall (n) [drop] fallande (n) {n} [drop]
fall (v) [night] falla på (v) [night]
fall (n) [temperature] fall (n) {n} [temperature]
fall (n) [drop] fall (n) {n} [drop]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] fall (v n) {n} [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]
fall (n) [prices] nedgång (n) [prices] (u)
fall (n) [civilization] nedgång (n) [civilization] (u)
fall (v) [prices] sjunka (v) [prices]
fall (n) [civilization] sjunkande (n) {n} [civilization]
fall (n) [prices] minskning (n) [prices] (u)
fall trilla

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fall SV Översättningar
drop [reduction] kaplja {f}
die [decay] kocka {f}
slope [property] pobočje
waterfall [cascade] slap
yield [succumb] letina