Söktermen Equity har 3 resultat
EN Engelska SV Svenska
equity (n) [business company] stamaktier (n) [business company] (up)
equity (n) [finance] eget kapital (n) {n} [finance]
equity (n) [general] rättvisa (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för equity SV Översättningar
rectitude [quality] (formal uppriktighet (u)
integrity [quality] integritet (u)
virtue [quality] fördel (u)
fairness [quality] ärlighet (u)
justice [quality] rättvisa (u)
right [quality] riktigt
command [act of governing] anföra
ruling [act of governing] rådande
direction [act of governing] administration (u)
power [act of governing] trupp (u)
dominion [act of governing] herravälde {n}
government [act of governing] styrelse (u)
investment [money] investering (u)
property [money] tillgångar (up)
outlay [money] använda
impartiality [justice] opartiskhet (u)
righteousness [justice] rättskaffenhet (u)
law [principle] rättsvetenskap (u)
assets [possessions] tillgångar (up)
effects [possessions] effekter