Söktermen exchange har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
exchange (v) [goods]
 • exchanged
 • exchange
 • exchange
 • exchanged
 • exchanged
byta (v) [goods]
 • bytt
exchange (v) [idea]
 • exchanged
 • exchange
 • exchange
 • exchanged
 • exchanged
byta (v) [idea]
 • bytt
exchange (v) [goods] byta ut (v) [goods]
exchange (n) [general] utbyte (n) {n} [general]
exchange (v) [idea]
 • exchanged
 • exchange
 • exchange
 • exchanged
 • exchanged
utbyta (v) [idea]
 • utbytt
EN Engelska SV Svenska
exchange (v) [idea]
 • exchanged
 • exchange
 • exchange
 • exchanged
 • exchanged
växla (v) [idea]
 • växlad
exchange (v) [idea]
 • exchanged
 • exchange
 • exchange
 • exchanged
 • exchanged
utväxla (v) [idea]
 • utväxlad
exchange (n) [general] byte (n) {n} [general]
exchange (n) [finance] börs (n) [finance] (u)
exchange (n) [banking] växling (n) [banking] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för exchange SV Översättningar
bargain [trade] kap {n}
swap [trade] (informal byte {n}
haggle [trade] hacka (u)
sell [trade] avyttra
traffic [trade] trafik (u)
barter [trade] byteshandel (u)
rotate [interchange] avlösa varandra
stagger [interchange] stappla
substitute [interchange] avbytare
change [interchange] ombyte
alternate [interchange] alternerande
interchange [action] omväxla
mutation [action] mutation (u)
substitution [action] ersättande {n}
conversion [action] omvändelse (u)
permutation [action] permutation (u)
trade [action] näring (u)
switch [action] växel (u)
commute [activity] förvandla
invert [activity] vända om