Söktermen glimmer har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
glimmer (n) [ljus] (u) glimmer (n) [ljus]
glimmer (u) mica
glimmer (n) [mineralogi] (u) mica (n) [mineralogi]
glimmer (n) [ljus] (u) faint light (n) [ljus]
SV Synonymer för glimmer EN Översättningar
glitter [kattguld] n spangle
glans [kattguld] (u sheen
EN Engelska SV Svenska
glimmer (n) [ljus] (u) glimmer (n) [ljus]
glimmer (u) mica
glimmer (n) [mineralogi] (u) mica (n) [mineralogi]
glimmer (n) [ljus] (u) faint light (n) [ljus]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för glimmer SV Översättningar
shaft [ray] axel (u)
beacon [ray] fyrbåk (u)
emission [ray] emission (u)
spark [ray] gnista (u)
hint [ray] aning (u)
beam [ray] bom (u)
glint [flicker] glimt (u)
twinkle [flicker] ögonblick {n}
gleam [flicker] glimt (u)
sparkle [flicker] skumma
blink [flicker] blinka
shine [radiate light or heat] sken {n}
radiate [radiate light or heat] sprida
burn [radiate light or heat] bränna
redden [radiate light or heat] rodna
glow [radiate light or heat] brinna
glance [property] hastig blick (u)
glare [property] sken {n}
dazzle [property] imponera på
glitter [property] glans (u)