Söktermen konvertera har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
konvertera converting
konvertera
  • konverterad
convert
  • converted
  • convert
  • convert
  • converted
  • converted
SV Synonymer för konvertera EN Översättningar
överföra [omvandla] convey (formal)
transponera [omvandla] transpose
omsätta [omvandla] turn over
väcka [frälsa] stimulate (formal)
övertyga [frälsa] convince
döpa [frälsa] christen
kristna [frälsa] christians
omvända [frälsa] convert
flytta [övergå till] displace
sluta sig till [övergå till] infer
desertera [övergå till] desert
tillfalla [övergå till] accrue
övergå [övergå till] cross
ombilda [förvandla] reshuffle
omvandla [förvandla] transduce
omforma [förvandla] remodel
transformera [förvandla] transform