Söktermen korrekt har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
korrekt (o) [rätt] correctly (o) [rätt]
korrekt (adj adv) [genuine, true or natural] for real (adj adv) [genuine, true or natural] (adj adv)
korrekt correcting
korrekt (o) [rätt] aright (o) [rätt]
korrekt (o) [rätt] properly (o) [rätt]
SV Svenska EN Engelska
korrekt (o) [rätt] rightly (o) [rätt]
korrekt (o) [allmän] rightly (o) [allmän]
korrekt (a) [rätt] regular (a) [rätt]
korrekt (a) [språk] correct (a) [språk]
korrekt (a) [rätt] correct (a) [rätt]
korrekt (a) [allmän] correct (a) [allmän]
korrekt (a) [addition] correct (a) [addition]
korrekt (a) [rätt] proper (a) [rätt]
korrekt (adv) [in a correct manner] correctly (adv) [in a correct manner]
korrekt (o) [allmän] correctly (o) [allmän]
korrekt (o) [rätt] right (o) [rätt]
korrekt (a) [addition] right (a) [addition]
korrekt (a) [syfte] apt (a) [syfte]
korrekt (a) [syfte] suitable (a) [syfte]
korrekt (a) [syfte] befitting (a) [syfte]
korrekt (a) [syfte] fitting (a) [syfte]
korrekt (a) [syfte] proper (a) [syfte]
korrekt (a) [språk] proper (a) [språk]
korrekt correctly
korrekt prim
SV Synonymer för korrekt EN Översättningar
rättvis [berättigad] well-deserved
rättmätig [berättigad] rightful
skälig [berättigad] fair
billig [berättigad] cheap
välgrundad [berättigad] well-founded
behörig [berättigad] certificated
befogad [berättigad] justifiable
exemplarisk [föredömlig] exemplary
idealisk [föredömlig] ideal
fullkomlig [föredömlig] perfect
felfri [föredömlig] flawless
perfekt [föredömlig] perfect
ypperlig [föredömlig] exellent
klassisk [föredömlig] classic
riktig [exakt] for real (adj adv)
strikt [exakt] strictly
noggrann [exakt] meticolous
regelmässig [regelrätt] constant
reguljär [regelrätt] constant
typisk [regelrätt] typical