Söktermen korrespondera har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
korrespondera (v) [mening]
 • korresponderad
accord (v) [mening]
 • accorded
 • accord
 • accord
 • accorded
 • accorded
korrespondera (v) [mening]
 • korresponderad
match (v) [mening]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
korrespondera (v) [brevväxla]
 • korresponderad
write (v) [brevväxla]
 • written
 • write
 • write
 • wrote
 • wrote
korrespondera
 • korresponderad
correspond
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
korrespondera (v) [brevväxla]
 • korresponderad
correspond (v) [brevväxla]
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
SV Svenska EN Engelska
korrespondera (v) [mening]
 • korresponderad
correspond (v) [mening]
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
korrespondera (v) [vara i överensstämmelse]
 • korresponderad
correspond (v) [vara i överensstämmelse]
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
korrespondera (v) [brevväxla] exchange letters (v) [brevväxla]
korrespondera (v) [mening]
 • korresponderad
concur (v) [mening] (formal)
 • concurred
 • concur
 • concur
 • concurred
 • concurred
korrespondera (v) [mening]
 • korresponderad
coincide (v) [mening]
 • coincided
 • coincide
 • coincide
 • coincided
 • coincided
korrespondera (v) [vara i överensstämmelse]
 • korresponderad
conform (v) [vara i överensstämmelse]
 • conformed
 • conform
 • conform
 • conformed
 • conformed
SV Synonymer för korrespondera EN Översättningar
sammanfalla [passa ihop] совпа́сть (v)
likna [passa ihop] име́ть (v)
täcka [passa ihop] прикры́ть (n adj v)
överensstämma [passa ihop] соотве́тствовать (n v)
passa [motsvara] годи́ться (n v)
svara [motsvara] отве́тить (v n)