Söktermen kultur har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
kultur (n) [bakteriologi] (u) culture (n) [bakteriologi]
kultur (n) [konst] (u) culture (n) [konst]
kultur (n) [samhälle] (u) culture (n) [samhälle]
kultur (u) civilization
kultur (u) culture
SV Synonymer för kultur EN Översättningar
bildning [fostran] (u formation
belevenhet [fostran] (u chivalry
maner [fostran] n manner
skolning [fostran] training
drill [fostran] (u trill
dressyr [fostran] (u dressage
uppfostran [fostran] (invariable education
avkastning [uppfödande] (u yield
avel [uppfödande] (u breeding
odling [drift] (u cultivation
bruk [drift] n use
skötsel [drift] maintenance
bearbetning [skötsel] (u adaption
hävd [skötsel] prescription
jordbruk [odling] n farm
skogsbruk [odling] forestry
polityr [takt] polish
civilisation [andlig utveckling] (u civilization
utveckling [utbildning] (u growth
fostran [utbildning] (invariable upbringing