Söktermen Latter Day Saint movement har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för latter

latter (a) [person] (formal) senare (a) [person]
latter (a) [time] (formal) sista (a) [time]
latter (n) [objects - neutral] (formal) det sista (n) [objects - neutral] (invariable)
latter (n) [objects - neutral] (formal) det sistnämnda (n) [objects - neutral] (invariable)
latter (n) [things] (formal) det sistnämnda (n) [things] (invariable)
latter (n) [things] (formal) den sistnämnda (n) [things] (invariable)
latter (n) [things] (formal) den senare (n) [things] (invariable)
latter (n) [things] (formal) det senare (n) [things] (invariable)

EN SV Översättningar för day

day dag (u)
day (n) [calendar] dag (n) [calendar] (u)
day (n v) [part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.] dag (n v) [part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.] (u)
day (n) [period] dag (n) [period] (u)
day dygn {n}

EN SV Översättningar för saint

saint (n) [religion - man] helgon (n) {n} [religion - man]
saint (n) [religion - woman] helgon (n) {n} [religion - woman]

EN SV Översättningar för movement

movement (n) [clock] verk (n) {n} [clock]
movement (n) [organization] rörelse (n) [organization] (u)
movement (n) [physical activity] rörelse (n) [physical activity] (u)