Söktermen liken har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
liken corpses
EN Engelska SV Svenska
liken corpses

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för liken SV Översättningar
collate [contrast] kollationera
differ [contrast] skilja sig åt
relate [contrast] (formal anknyta
compare [contrast] jämföra
equate [comparison] jämställa
equal [comparison] jämställd
even [comparison] afton (u)
balance [comparison] balansräkning
pair [comparison] par {n}
unite [comparison] förena
mate [comparison] styrman (u)
match [comparison] make (u)