Söktermen möte har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
möte (n) [konferens] {n} meeting (n) [konferens]
möte (n) [sammankomst] {n} convocation (n) [sammankomst]
möte (n) [sammankomst] {n} assembling (n) [sammankomst]
möte (n) [allmän] {n} rendezvous (n) [allmän]
möte {n} rendezvous
SV Svenska EN Engelska
möte (n) [sammankomst] {n} assembly (n) [sammankomst]
möte (n) [företag] {n} convention (n) [företag]
möte (n v) [gathering of leaders] {n} summit (n v) [gathering of leaders]
möte (n) [konferens] {n} conference (n) [konferens]
möte (n) [sammankomst] {n} meeting (n) [sammankomst]
möte (n) [företag] {n} meeting (n) [företag]
möte (n) [allmän] {n} meeting (n) [allmän]
möte (n) [allmän] {n} rally (n) [allmän]
möte (n) [kärlek] {n} date (n) [kärlek]
möte (n) [konferens] {n} consultation (n) [konferens]
möte (n) [allmän] {n} appointment (n) [allmän]
möte (n) [sammankomst] {n} gathering (n) [sammankomst]
möte {n} appointment
möte {n} meeting
möte {n} gathering
SV Synonymer för möte EN Översättningar
sammankomst [folkförsamling] (u reunion
session [folkförsamling] (u sitting
domstol [folkförsamling] (u court of law
rätt [folkförsamling] correctly
ting [folkförsamling] n doohickey
sammanträde [sammankomst] meeting
överläggning [sammankomst] (u deliberation
rådplägning [sammankomst] counsel
samkväm [sammankomst] party
samling [sammankomst] (u forest
stämma [sammankomst] correspond
konferens [sammankomst] (u conference
konselj [sammankomst] cabinet meeting
kongress [sammankomst] (u congress
konvent [sammankomst] n meeting
synod [sammankomst] (u synod
rendezvous [träff] n rendezvous
tätatät [träff] (u tête-à-tête
korsning [mötesplats] (u intersection
träff [tätatät] (u hit