Söktermen möte har 20 resultat
SVSvenskaENEngelska
möte(n)[konferens]{n} meeting(n)[konferens]
möte(n)[sammankomst]{n} convocation(n)[sammankomst]
möte(n)[sammankomst]{n} assembling(n)[sammankomst]
möte(n)[allmän]{n} rendezvous(n)[allmän]
möte{n} rendezvous
SVSvenskaENEngelska
möte(n)[sammankomst]{n} assembly(n)[sammankomst]
möte(n)[företag]{n} convention(n)[företag]
möte(n v)[gathering of leaders]{n} summit(n v)[gathering of leaders]
möte(n)[konferens]{n} conference(n)[konferens]
möte(n)[sammankomst]{n} meeting(n)[sammankomst]
möte(n)[företag]{n} meeting(n)[företag]
möte(n)[allmän]{n} meeting(n)[allmän]
möte(n)[allmän]{n} rally(n)[allmän]
möte(n)[kärlek]{n} date(n)[kärlek]
möte(n)[konferens]{n} consultation(n)[konferens]
möte(n)[allmän]{n} appointment(n)[allmän]
möte(n)[sammankomst]{n} gathering(n)[sammankomst]
möte{n} appointment
möte{n} meeting
möte{n} gathering
SVSynonymer för möteENÖversättningar
sammankomst[folkförsamling](ureunion
session[folkförsamling](usitting
domstol[folkförsamling](ucourt of law
rätt[folkförsamling]correctly
ting[folkförsamling]ndoohickey
sammanträde[sammankomst]meeting
överläggning[sammankomst](udeliberation
rådplägning[sammankomst]counsel
samkväm[sammankomst]party
samling[sammankomst](uforest
stämma[sammankomst]correspond
konferens[sammankomst](uconference
konselj[sammankomst]cabinet meeting
kongress[sammankomst](ucongress
konvent[sammankomst]nmeeting
synod[sammankomst](usynod
rendezvous[träff]nrendezvous
tätatät[träff](utête-à-tête
korsning[mötesplats](uintersection
träff[tätatät](uhit