Söktermen oskadd har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
oskadd (a) [fara] safe (a) [fara]
oskadd (a) [olycka] scot-free (a) [olycka] (informal)
oskadd (adj) [not injured/harmed] unscathed (adj) [not injured/harmed]
oskadd (a) [olycka] unscathed (a) [olycka]
oskadd (a) [fara] unharmed (a) [fara]
SV Svenska EN Engelska
oskadd (a) [olycka] unharmed (a) [olycka]
oskadd (a) [olycka] alive and well (a) [olycka]
oskadd (a) [olycka] in one piece (a) [olycka]
oskadd (a) [olycka] uninjured (a) [olycka]
oskadd unhurt
SV Synonymer för oskadd EN Översättningar
jungfrulig [obeträdd] virgin
fri [obeträdd] free of charge
intakt [obeträdd] undamaged
oförändrad [obeträdd] unchanged
välbehållen [obeträdd] unharmed
oskadad [obeträdd] undamaged
orörd [obeträdd] intact
felfri [oskadad] flawless
helskinnad [oskadad] unscathed
ofördärvad [oskadad] unspoiled
kurant [väl bibehållen] saleable
vital [väl bibehållen] vital
ungdomlig [väl bibehållen] juvenescent
konserverad [väl bibehållen] potted
välbevarad [väl bibehållen] well-preserved
hel [frisk] whole