Söktermen reject har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
reject (v) [proposal]
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
avslå (v) [proposal]
 • avslagen
reject (v) [proposal]
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
förkasta (v) [proposal]
 • förkastad
reject (v) [proposal]
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
avvisa (v) [proposal]
 • avvisad
reject (v) [medicine - transplantation]
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
avstöta (v) [medicine - transplantation]
 • avstött
reject
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
tillbakavisa
 • tillbakavisad
EN Engelska SV Svenska
reject
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
rata
 • ratad
reject
 • rejected
 • reject
 • reject
 • rejected
 • rejected
slopa
 • slopad

Engelska Svenska översättingar