Söktermen skissera har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
skissera (v) [plan] outline (v) [plan]
skissera (v) [ritning] outline (v) [ritning]
skissera (v) [ritning] draw the outline of (v) [ritning]
skissera (v) [ritning] contour (v) [ritning]
skissera sketch
SV Svenska EN Engelska
skissera delineate
skissera outline
SV Synonymer för skissera EN Översättningar
projektera [planlägga] project
förbereda [planlägga] equip
fundera på [planlägga] think over
ämna [planlägga] mean
ha för avsikt [planlägga] intend
ordna [planlägga] manage
organisera [planlägga] arrange
reglera [planlägga] adjust
arrangera [planlägga] arrange
planera [planlägga] space out
uttänka [planera] conceive
disponera [planera] dispose
planlägga [planera] cook up
klottra [teckna] scrawl
rista [teckna] carve
skissa [teckna] sketch
rita [teckna] draw
generalisera [framställa i stora drag] generalize
förenkla [framställa i stora drag] ease
schematisera [framställa i stora drag] schematize