Söktermen so-called har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
so-called (a) [person] så kallad (a) [person]
so-called så kallade

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för so-called SV Översättningar
supposed [purported] förmodad
ostensible [purported] synbar
pretended [purported] fingerad
alleged [purported] påstådd
accepted [commonly accepted] accepterad
reputed [commonly accepted] förment
presumed [commonly accepted] tagen för givet
assumed [commonly accepted] indirekt
putative [commonly accepted] (formal förment
formal [stated] formell
titular [stated] titulär-
suggested [stated] föreslaget
simple [stated] enkel
nominal [stated] till namnet
figurehead [in name only] galjonsfigur (u)
self-styled [in name only] som kallar sig
empty [in name only] tom
token [in name only] gåva (u)