Söktermen special har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
special (a) [especial] speciell (a) [especial]
special (a) [general] speciell (a) [general]
special (a) [meeting] speciell (a) [meeting]
special (a) [especial] särskild (a) [especial]
special (a) [general] särskild (a) [general]
EN Engelska SV Svenska
special (a) [meeting] särskild (a) [meeting]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för special SV Översättningar
separated [position] separerat
distant [position] långt avlägsen
disconnected [position] virrig
isolated [position] avskild
apart [position] bort
unique [characteristic] unik
uncommon [characteristic] ovanlig
especial [characteristic] (formal särskild
individual [characteristic] personlig
different [characteristic] olik
peculiar [characteristic] besynnerlig
singular [characteristic] enstaka
one [characteristic] ett
distinct [unlike] olikartad
altered [unlike] ändrat
opposite [unlike] motstående
changed [unlike] ändrad
contrary [unlike] trilsk
divergent [unlike] divergerande
certain [quantity] vissa