Söktermen strange har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
strange (a) [droll] lustig (a) [droll]
strange (a) [odd] besynnerlig (a) [odd]
strange märkvärdig
strange (a) [droll] underlig (a) [droll]
strange (a) [odd] underlig (a) [odd]
EN Engelska SV Svenska
strange (a) [droll] konstig (a) [droll]
strange (a) [odd] konstig (a) [odd]
strange (a) [droll] egendomlig (a) [droll]
strange (a) [occurrence] egendomlig (a) [occurrence]
strange (a) [droll] märklig (a) [droll]
strange egen
strange (a) [person] obekant (a) [person]
strange främmande
strange (a) [person] främmande (a) [person]
strange konstig
strange underlig

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för strange SV Översättningar
foreign [behaviour] 外國
new [property] (xīn de)
novel [property] 小說
mysterious [fascinating] 神秘
secret [mysterious] 秘密