Söktermen strike har 18 resultat
SVSvenskaENEngelska
strike(n)[sport - bowling](u) strike(n)[sport - bowling]
ENEngelskaSVSvenska
strike(v)[objects] slå till(v)[objects]
strike(n)[sports - bowling] strike(n)[sports - bowling](u)
strike(v)[employment] lägga ned arbetet(v)[employment]
strike(v)[employment] gå i strejk(v)[employment]
strike(n)[employment] strejk(n)[employment](u)
strike(v)[employment]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
strejka(v)[employment]
 • strejkad
strike(n)[mineralogy] fynd(n){n}[mineralogy]
strike(v)[objects]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
kasta(v)[objects]
 • kastad
strike(v)[objects]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
bombardera(v)[objects]
 • bombarderad
strike(v)[attention]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
slå(v)[attention]
 • slagen
strike(v)[crime] slå till(v)[crime]
strike
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
träffa
 • träffad
strike(n)[military] angrepp(n){n}[military]
strike(v)[person]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
slå(v)[person]
 • slagen
strike(v)[objects]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
slå(v)[objects]
 • slagen
strike(v)[idea]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
slå(v)[idea]
 • slagen
strike(v)[clock]
 • struck
 • strike
 • strike
 • struck
 • struck
slå(v)[clock]
 • slagen

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för strikeSVÖversättningar
touch[effect]đạt tới
tear[effect]nước mắt
sock[blow](slangvớ
whip[beat]roi
beat[hit](informalđánh
meet[impact]gặp
battle[attack]trận đánh
kiss[tap]cái hôn
belt[punch]dây lưng
blow[spank]phun nước(v n)
boot[strike out with the foot]khởi động
walk[strike out with the foot]đi bộ