Söktermen svävande har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
svävande (a) [språk] obscure (a) [språk]
svävande (a) [svar] elusive (a) [svar]
svävande (a) [språk] evasive (a) [språk]
svävande (a) [svar] evasive (a) [svar]
svävande (a) [språk] indirect (a) [språk]
SV Svenska EN Engelska
svävande (a) [språk] roundabout (a) [språk]
svävande (a) [språk] unclear (a) [språk]
svävande (a) [språk] vague (a) [språk]
svävande hovering
svävande vague
SV Synonymer för svävande EN Översättningar
diffus [otydlig] diffus (v adj)
genomskinlig [tunn] gjennomsiktig
dubbeltydig [dunkel] tvetydig
tvetydig [dunkel] tvetydig
mystisk [dunkel] nifs
tvivelaktig [opålitlig] usikker
osäker [opålitlig] tvetydig
ojämn [hackig] kupert
föränderlig [hackig] variabel (adj n)
växlande [hackig] variabel (adj n)
variabel [hackig] (u variabel (adj n)
ostadig [hackig] variabel (adj n)
vag [oklar] uklar
dimmig [oklar] dugge
dunkel [oklar] n uklar
fantastisk [ogripbar] fantastisk
flytande [obestämd] n flytende
hemlig [förtäckt] hemmeligholdt (adj)