Söktermen trace har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
trace märke {n}
trace (n) [sign] aning (n) [sign] (u)
trace (v) [cause] undersöka (v) [cause]
trace (n) [quantity] spår (n) {n} [quantity]
trace (n) [sign] spår (n) {n} [sign]
EN Engelska SV Svenska
trace (v) [person] följa (v) [person]
trace (v) [line] dra upp (v) [line]
trace (v) [find] spåra upp (v) [find]
trace (v) [cause] utforska (v) [cause]
trace spana
trace (n) [sign] stänk (n) {n} [sign]
trace (v) [copying] kalkera (v) [copying]
trace (v) [person] spåra (v) [person]
trace (n v) [(electronics) electric current-carrying conductive pathway] mönsterkort (n v) [(electronics) electric current-carrying conductive pathway] (n v)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för trace SV Översättningar
touch [bit] đạt tới
grain [particle] ngũ cốc (n)
suspicion [suggestion] sự nghi ngờ (n)
whisper [murmur] thì thầm (n v)
hair [proposal] tóc
degree [proposal] độ
hunt [track] săn bắn
seek [hunt] (formal tìm kiếm
sight [indication] thị lực
atom [thing] nguyên tử