Söktermen ute har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
ute out of doors
ute (o) [allmän] outside (o) [allmän]
ute out
ute (o) [läge] out (o) [läge]
SV Synonymer för ute EN Översättningar
uppgiven [förlorad] abandonné
förbi [förlorad] passé {m}
fåfäng [förlorad] futile
gammal [förlegad] vieux {m}
gammalmodig [förlegad] démodé
föråldrad [förlegad] démodé
passé [förlegad] démodé
antik [förlegad] antique
antediluviansk [förlegad] antédiluvien
omodern [förlegad] désuet
över [slut] au-dessus
försvunnen [hemifrån] disparu {m}
avlägsen [hemifrån] reculé
förlorad [hemifrån] perdu
frånvarande [hemifrån] niais {m}
borta [hemifrån] manquant
förfluten [tilländalupen] passé {m}
slut [förbi] n à bout de forces (adj)
i det fria [utomhus] au dehors
all [över] toute la {f}