Söktermen vanmakt har 2 resultat
Hoppa till
SV Synonymer för vanmakt EN Översättningar
svaghet [trötthet] (u failing
kraftlöshet [trötthet] (u weakness
kollaps [medvetslöshet] (u collapse
koma [medvetslöshet] (u/n coma
synkope [medvetslöshet] (u syncope
chock [medvetslöshet] n bughouse chess
blackout [medvetslöshet] (u blackout
svimning [medvetslöshet] (u swoon
vertigo [yrsel] (u vertiginousness
svindel [yrsel] (u vertigo
maktlöshet [oförmåga] (u impotence
förlamning [oförmåga] (u paralysis
hjälplöshet [oförmåga] helplessness
delirium [yra] n jimjams
yrsel [yra] (u dizziness
neuros [komplex] (u neurosis
förträngning [komplex] (u stricture
band [komplex] n strap
handikapp [komplex] n drawback
låsning [komplex] latching