Söktermen wear out har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
wear out (v) [clothing] slita ut (v) [clothing]
wear out (v) [material] slita ut (v) [material]
wear out (v) [work] slita ut (v) [work]
wear out (v) [material] slitas ut (v) [material]
wear out (v) [physical] uttrötta (v) [physical]
EN Engelska SV Svenska
wear out (v) [physical] utmatta (v) [physical]
wear out (v) [work] utmatta (v) [work]
wear out (v) [work] trötta ut (v) [work]

EN SV Översättningar för wear

wear (v) [material] nöta ut (v) [material]
wear (v) [material] slita ned (v) [material]
wear (v) [clothing]
 • worn
 • wear
 • wear
 • wore
 • wore
bära (v) [clothing]
 • buren
wear (v n) [clothing] klädsel (v n) [clothing] (u)
wear (v) [clothing] ha på sig (v) [clothing]
wear (n) [material] slitage (n) {n} [material]
wear
 • worn
 • wear
 • wear
 • wore
 • wore
nöta
 • nött
wear nötning

EN SV Översättningar för out

out ut
out (o) [location] ute (o) [location]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för wear out SV Översättningar
cripple [debilitate] omintetgöra
weary [debilitate] trött
sap [debilitate] tunnel (u)
enervate [debilitate] (formal försvaga
fatigue [debilitate] trötta
prostrate [debilitate] utsträckt
exhaust [debilitate] uttömma
misuse [use too much] missbruk {n}
abuse [use too much] smädelse (u)
deplete [use too much] tära på
drain [use too much] avdika
tire [exhaust] bli trött
knock out [exhaust] knocka
use too much [overuse] använda för mycket