Söktermen gemenskap har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska ES Spanska
gemenskap (n v) [Company of people that shares the same interest or aim] (u) confraternidad (n v) [Company of people that shares the same interest or aim]
SV Synonymer för gemenskap ES Översättningar
kontakt [föreningslänk] (u contatto {m}
band [föreningslänk] n volume {m}
sammanhang [förhållande] n contesto {m}
samband [förhållande] n rapporto {m}
kommunikation [förhållande] (u comunicazione {f}
släktskap [solidaritet] n relazione {f}
samförstånd [själsförvantskap] n lega {f}
tycke [själsförvantskap] n parere {m}
massa [grupp] (u mucchio {m}
kollektiv [grupp] comunità {f}
gensvar [förbindelse] n risposta {f}
förståelse [förbindelse] (u padronanza {f}
rapport [förbindelse] (u rapporto {m}
enighet [endräkt] (u patto {m}
enhet [endräkt] (u unità {f}
förening [samband] (u composto {m}
överensstämmelse [samhörighet] (u omologazione {f}
samråd [gemensamhet] n consultazione {f}
samarbete [gemensamhet] n cooperazione {f}
samfund [krets] n comunità {f}