Söktermen samband har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska ES Spanska
samband (n) [korrelation] {n} relación (n) {f} [korrelation]
SV Synonymer för samband ES Översättningar
sällskap [umgänge] n Gesellschaft {f}
förbindelse [umgänge] (u Verbindung {f}
relation [umgänge] (u Zusammenhang {m}
kommunikation [umgänge] (u Kommunikation {f}
sammanhang [umgänge] n Zusammenhang {m}
lag [umgänge] (u Mannschaft {f}
beröring [umgänge] (u Berührung {f}
skarv [förbindelse] (u Verbindungsstück {n}
interregnum [förbindelse] n Übergangsregierung {f}
övergång [förbindelse] (u Übergang {m}
gemenskap [förhållande] (u Gemeinschaft {f}
kontakt [förhållande] (u Verbindung {f}
apropå [i samband med] übrigens
med anledning av [i samband med] auf Grund
koppling [sammanhang] (u Kupplung {f}
förening [sammanhang] (u Verbindung {f}
kontext [sammanhang] (u Zusammenhang {m}
släktskap [sammanhang] n Verbindung {f}
korrespondens [sammanhang] (u Korrespondenz {f}
relevans [sammanhang] (u Relevanz {f}