Söktermen sobre har 53 resultat
ESSpanskaSVSvenska
sobre(o)[sujeto]{m} om(o)[sujeto]
sobre(o)[edad]{m} över(o)[edad]
sobre(prep adv adj n)[in or to a higher place]{m} över(prep adv adj n)[in or to a higher place]
sobre(o)[límite]{m} över(o)[límite]
sobre(o)[preposición]{m} över(o)[preposición]
ESSpanskaSVSvenska
sobre(o)[sujeto]{m} över(o)[sujeto]
sobre(o)[concerniente]{m} om(o)[concerniente]
sobre(prep adv adj)[concerning]{m} om(prep adv adj)[concerning]
sobre(o)[conexión]{m} om(o)[conexión]
sobre(o)[edad]{m} om(o)[edad]
sobre(prep adj)[in relation to]{m} om(prep adj)[in relation to]
sobre(o)[límite]{m} om(o)[límite]
sobre(o)[preposición]{m} om(o)[preposición]
sobre(o)[concerniente]{m} beträffande(o)[concerniente]
sobre(o)[concerniente]{m} i fråga om(o)[concerniente]
sobre(o)[conexión]{m} i fråga om(o)[conexión]
sobre(o)[edad]{m} i fråga om(o)[edad]
sobre(o)[límite]{m} i fråga om(o)[límite]
sobre(o)[preposición]{m} i fråga om(o)[preposición]
sobre(o)[sujeto]{m} i fråga om(o)[sujeto]
sobre(adj prep)[Regarding]{m} rörande(adj prep)[Regarding]
sobre(prep adj)[in relation to]{m} rörande(prep adj)[in relation to]
sobre(n)[correspondencia]{m} kuvert(n){n}[correspondencia]
sobre(n)[wrapper for mailing]{m} kuvert(n){n}[wrapper for mailing]
sobre(n)[wrapper for mailing]{m} konvolut(n)[wrapper for mailing]
sobre(prep adv adj n)[in or to a higher place]{m} ovan(prep adv adj n)[in or to a higher place]
sobre(o)[superficie]{m}(o)[superficie]
sobre(adj prep)[Regarding]{m} beträffande(adj prep)[Regarding]
sobre(o)[conexión]{m} beträffande(o)[conexión]
sobre(o)[edad]{m} beträffande(o)[edad]
sobre(o)[límite]{m} beträffande(o)[límite]
sobre(o)[preposición]{m} beträffande(o)[preposición]
sobre(o)[sujeto]{m} beträffande(o)[sujeto]
sobre(adj prep)[Regarding]{m} angående(adj prep)[Regarding]
sobre(o)[concerniente]{m} angående(o)[concerniente]
sobre(prep adv adj)[concerning]{m} angående(prep adv adj)[concerning]
sobre(o)[conexión]{m} angående(o)[conexión]
sobre(o)[edad]{m} angående(o)[edad]
sobre(prep adj)[in relation to]{m} angående(prep adj)[in relation to]
sobre(o)[límite]{m} angående(o)[límite]
sobre(o)[preposición]{m} angående(o)[preposición]
sobre(o)[sujeto]{m} angående(o)[sujeto]
sobre(o)[concerniente]{m} med avseende på(o)[concerniente]
sobre(o)[conexión]{m} med avseende på(o)[conexión]
sobre(o)[edad]{m} med avseende på(o)[edad]
sobre(o)[límite]{m} med avseende på(o)[límite]
sobre(o)[preposición]{m} med avseende på(o)[preposición]
sobre(o)[sujeto]{m} med avseende på(o)[sujeto]
sobre{m}
sobre(o)[preposición]{m}(o)[preposición]
sobre(o)[concerniente]{m} över(o)[concerniente]
sobre{m} ovanpå
sobre{m} upp å

Spanska Svenska översättingar

ESSynonymer för sobreSVÖversättningar
además[arriba]också
encima[arriba]ovan
cubierta[capa]fdäck{n}
funda[capa]fkasse(u)
forro[capa]mfoder{n}
envoltorio[capa]emballage{n}
revestimiento[capa]mbeläggning(u)
envoltura[capa]fomslag{n}
bolsa[cubierta]fsäck(u)
vaina[cubierta]fskida(u)
capa[cubierta]fmantel(u)
carpeta[envoltorio]fkatalog(u)
referente[relativo]rörande
concerniente[relativo]rörande
relacionado[relativo]korrelativ
aparte[además]undan