Söktermen anlägga har 7 resultat
SV Svenska FR Franska
anlägga (v) [arkitektur]
 • anlagd
dessiner (v) [arkitektur]
 • aient dessiné
 • aies dessiné
 • dessinent
 • dessines
anlägga (v) [trädgård]
 • anlagd
dessiner (v) [trädgård]
 • aient dessiné
 • aies dessiné
 • dessinent
 • dessines
anlägga (v) [trädgård]
 • anlagd
disposer (v) [trädgård]
 • aies disposé
 • aient disposé
 • disposent
 • disposes
anlägga (v n) [(transitive) to form by combining materials or parts]
 • anlagd
édifier (v n) [(transitive) to form by combining materials or parts]
 • aies édifié
 • aient édifié
 • édifient
 • édifies
anlägga (v) [arkitektur]
 • anlagd
concevoir (v) [arkitektur]
 • aies conçu
 • aient conçu
 • conçoivent
 • conçoives
SV Svenska FR Franska
anlägga (v n) [(transitive) to form by combining materials or parts]
 • anlagd
construire (v n) [(transitive) to form by combining materials or parts]
 • aient construit
 • aies construit
 • construisent
 • construises
anlägga (v) [arkitektur] dresser les plans (v) [arkitektur]
SV Synonymer för anlägga FR Översättningar
konstruera [uppföra] construire
bygga [uppföra] édifier
resa [uppföra] aller
grunda [uppföra] fonder
konsolidera [uppföra] consolider
utvidga [uppföra] élargir
uppbygga [uppföra] édifier
utgå från [tillämpa] découler de
pålägga [anbringa] infliger
placera [anbringa] ficher (informal)
applicera [anbringa] appliquer
fästa [anbringa] fixer
uppföra [grundlägga] jouer
upprätta [grundlägga] édifier
anordna [grundlägga] grouper
planlägga [grundlägga] tramer
organisera [grundlägga] grouper
arrangera [grundlägga] grouper
hyckla [ikläda sig] feindre
antaga [ikläda sig] promulguer