Söktermen effort har 10 resultat
FR Franska SV Svenska
effort (n v) [a sincere attempt] {m} sträva (n v) [a sincere attempt]
effort (n) [tentative] {m} strävan (n) [tentative] (u (invariable))
effort {m} ansträngning (u)
effort (n) [the action of exerting] {m} ansträngning (n) [the action of exerting] (u)
effort (n v) [the amount of work involved in achieving something] {m} ansträngning (n v) [the amount of work involved in achieving something] (u)
FR Franska SV Svenska
effort (n) [activité physique] {m} bemödande (n) {n} [activité physique]
effort (n) [général] {m} bemödande (n) {n} [général]
effort (n) [tentative] {m} bemödande (n) {n} [tentative]
effort (n v) [the amount of work involved in achieving something] {m} insats (n v) [the amount of work involved in achieving something] (u)
effort (n) [tentative] {m} försök (n) {n} [tentative]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för effort SV Översättningar
concentration [attention] f koncentration (u)
méditation [attention] f tänkande {n}
réflexion [attention] f reflexion (u)
application [attention] f verkställighet
contrainte [attention] f tvång {n}
sacrifice [fait] m offer {n}
travail [fait] m anställning (u)
peine [fait] f bedrövelse {n}
lutte [effort] f strid (u)
fatigue [état physique] f utmattning (u)
besogne [état physique] f arbete {n}
mal [état physique] m ondska
compression [mouvement] f sammantryckning (u)
impulsion [mouvement] f behov {n}
poussée [mouvement] f tillskott {n}
force [mouvement] f kraft (u)
pression [mouvement] f tryck {n}