Söktermen homogen har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
homogen (a) [allmän] homogène (a) [allmän]
SV Synonymer för homogen FR Översättningar
sammanfallande [överensstämmande] n coïncidence {f}
ordagrann [överensstämmande] littéralement
likformig [överensstämmande] uniforme {m}
kongruent [överensstämmande] congruent
uniform [överensstämmande] (u tenue {f}
lik [överensstämmande] n égale {f}
enhetlig [likartad] uniforme {m}
överensstämmande [likartad] conciliable
samstämmig [uniform] unanime
odelad [uniform] indivisé
likartad [uniform] analogue {m}
ren [uniform] clair
gedigen [uniform] solide
enkel [uniform] anodin
harmonisk [uniform] conciliable
sammanhängande [uniform] logique {f}
organisk [uniform] organique