Söktermen ja visst har 14 resultat
SV Svenska FR Franska
ja visst (o) [övertygelse] vraiment (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] certainement (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] absolument (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] sûrement (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] sans doute (o) [övertygelse]
SV Svenska FR Franska
ja visst (o) [övertygelse] sûr (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] certes (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] assurément (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] volontiers (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] bien sûr (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] très bien (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] naturellement (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] persuadé (o) [övertygelse]
ja visst (o) [övertygelse] convaincu (o) [övertygelse]

SV FR Översättningar för ja

ja oui
ja (o) [allmän] oui (o) [allmän]
ja (adv int n v) [expression of pleasure, joy or great excitement] oui (adv int n v) [expression of pleasure, joy or great excitement]
ja (o) [interjektion] oui (o) [interjektion]
ja (adv int n v) [word used to indicate agreement or acceptance] oui (adv int n v) [word used to indicate agreement or acceptance]
ja (adv int) [yes] ouais (adv int) [yes]

SV FR Översättningar för visst

visst (adj determiner) [having been determined but unspecified] certain (adj determiner) [having been determined but unspecified]