Söktermen någon har 13 resultat
SV Svenska FR Franska
någon (a) [indefinit determinant] quelque (a) [indefinit determinant]
någon (a) [indefinit determinant] un (a) {m} [indefinit determinant]
någon (a) [indefinit determinant] une (a) [indefinit determinant]
någon (a) [indefinit determinant] un certain (a) [indefinit determinant]
någon (a) [indefinit determinant] une certaine (a) [indefinit determinant]
SV Svenska FR Franska
någon quelqu'un
någon (o) [indef. pron. - frågor] quelqu'un (o) [indef. pron. - frågor]
någon (o) [indef. pron. - nekande meningar] quelqu'un (o) [indef. pron. - nekande meningar]
någon (o) [indefinit pronomen - mask.] quelqu'un (o) [indefinit pronomen - mask.]
någon (pronoun n) [some person] quelqu'un (pronoun n) [some person]
någon (pronoun n) [some unspecified person] quelqu'un (pronoun n) [some unspecified person]
någon (pronoun adj adv v n) [unspecified object] quelque chose (pronoun adj adv v n) [unspecified object]
någon (pronoun determiner adv) [certain, unspecified or unknown] quelconque (pronoun determiner adv) [certain, unspecified or unknown]
SV Synonymer för någon FR Översättningar
de [folk] 他們
en [folk] 刺柏
man [folk] (u 男人 (nánrén)