Söktermen outre har 11 resultat
FR Franska SV Svenska
outre (o) [à part] bortsett från (o) [à part]
outre (o) [en plus de] utom (o) [en plus de]
outre (o) [à part] utom (o) [à part]
outre (o) [à part] med uteslutande av (o) [à part]
outre (o) [en plus de] förutom (o) [en plus de]
FR Franska SV Svenska
outre (o) [à part] förutom (o) [à part]
outre (o) [en plus de] jämte (o) [en plus de]
outre (o) [à part] jämte (o) [à part]
outre (o) [général] över (o) [général]
outre (o) [en plus de] utöver (o) [en plus de]
outre (o) [à part] utöver (o) [à part]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för outre SV Översättningar
en plus de [relation] utom
en dehors de [relation] utom
non compris [relation] inte inberäknad
plus loin [lieu] längre bort
en outre [addition] även