Söktermen parce que har 14 resultat
FR Franska SV Svenska
parce que (o) [raison] för (o) [raison]
parce que (o) [raison] (o) [raison]
parce que (o) [raison] tack vare (o) [raison]
parce que (o) [raison] på grund av (o) [raison]
parce que (o) [raison] med anledning av (o) [raison]
FR Franska SV Svenska
parce que (o) [raison] som en följd av (o) [raison]
parce que därför att
parce que (o) [raison] därför att (o) [raison]
parce que (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
parce que (o) [raison] eftersom (o) [raison]
parce que (conj prep) [because] ty (conj prep) [because]
parce que (conj prep) [because] emedan (conj prep) [because]
parce que (o) [raison] genom (o) [raison]
parce que eftersom

FR SV Översättningar för que

que än
que (conj prep adv) [Introduces a comparison] än (conj prep adv) [Introduces a comparison]
que (o) [comme] än (o) [comme]
que (o) [comparaison] än (o) [comparaison]
que (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] som (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
que (o) [comme] som (o) [comme]
que (o) [comparaison] som (o) [comparaison]
que (o) [pron. relatif - compl. dir. obj. - pl.] som (o) [pron. relatif - compl. dir. obj. - pl.]
que (o) [pron. relatif - compl. dir. obj. - sg.] som (o) [pron. relatif - compl. dir. obj. - sg.]
que (o) [pron. relatif - compl. obj. - pl.] som (o) [pron. relatif - compl. obj. - pl.]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för parce que SV Översättningar
vu que [comme] eftersom
puisque [cause] eftersom
car [cause] ty