Söktermen réellement har 18 resultat
FR Franska SV Svenska
réellement (o) [général] (o) [général]
réellement (o) [général] i sanning (o) [général]
réellement (o) [général] sålunda (o) [général]
réellement (o) [conviction] definitivt (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] självklart (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] med visshet (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] säkert (o) [conviction]
réellement (o) [général] sant (o) [général]
réellement (o) [conviction] bestämt (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] verkligen (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] sannerligen (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] otvivelaktigt (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] säkerligen (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] absolut (o) [conviction]
réellement (o) [conviction] riktigt (o) [conviction]
réellement (o) [général] faktiskt (o) [général]
réellement (o) [conviction] faktiskt (o) [conviction]
réellement (o) [général] verkligen (o) [général]

Franska Svenska översättingar